Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

สำหรับสมาชิก

065334
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
72
115
413
64758
1074
1805
65334
หมายเลขไอพี: 54.162.105.6
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2018-04-26 19:54:27

top-news1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ.....

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ เรื่อง โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

โครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) องค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ.....

สรุปการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพเรื่อง สรุปการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์.....

top-news2

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี.....

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ 3 บ้านโนนรังน้อย - บ้านหนองสองห้อง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระยายน้ำ หมู่ 3 บ้านโนนรังน้อย -.....

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านยางโยภาพ หมู่ 4 - บ้านน้ำอ้อม

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านยางโยภาพ หมู่ 4 - บ้านน้ำอ้อม ตำบลยางโยภาพ.....

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายจากนา นายบุญจันทร์ หูวอง บ้านน้ำอ้อม หมู่ 1 - บ้านดอนประทาย ตำบลหนองฮาง

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายจากนา นายบุญจันทร์ หูวอง บ้านน้ำอ้อม หมู่ 1.....

top-act

top-board

  • ไม่มีกระทู้แสดง

top-doc

ผู้บริหาร

nayok
นายถาวร ทองย่อย

นายกอบต.ยางโยภาพ

ปลัดตำบล

parat
นางธันย์มัยพร  คำภานิล
ปลัด อบต.ยางโยภาพ
อำเภอม่วงสามสิบ
จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี