ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
องค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ

เข้าสู่เว็บไซต์